Monthly Archives: June 2008

Bäbis #2

Visar härmed den första bilden på Måns syskon. Bäbisen mår alldeles utmärkt och växer och frodas (kan man göra annat med det värddjuret?!). ETA är 2008-11-08 vilket vi naturligtvis inte alls tror på.

Posted in News | 5 Comments